Assurantieportefeuille kopen

Een assurantieportefeuille kopen is voor u het uiteindelijke doel. U kunt zich daarvoor als koper gratis bij ons inschrijven. Er zijn geen kosten verbonden aan de inschrijving. Dat schept toch bepaalde verwachtingen, terwijl wij niet kunnen garanderen dat u de koper wordt. Wij nemen tevens de verantwoordelijkheid op ons omtrent de acquisitie om een portefeuille in uw regio te zoeken. De verkoper wenst immers een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst en daarom moeten wij de portefeuille wel bij meerdere kopers aanbieden.

De kosten voor u als koper worden gesteld op 5% van de jaarprovisie, tenzij anders is overeengekomen. De factuur wordt verstuurd op het moment van de juridische overdracht van de portefeuille.

Inschrijven?

Wenst u zich in te schrijven als koper? Stuur u dan een email naar: info@portefeuillesgevraagd.nl vermeld hierbij uw kantoornaam, uw naam, uw emailadres, telefoonnummer en wensen (soort portefeuille, welke regio, welke provisie, omvang van de portefeuille, bedragen etc). Neem gerust contact met ons op

Kunnen wij u helpen?

Mocht u vragen hebben of ergens niet mee uitkomen, treuzel dan niet en neem contact met ons op.

Vragen? Neem direct contact met ons op!

Bemiddelen, Kopen en Verkopen van Assurantieportefeuilles